Nausea in pregnancy


Under construction!

 

About 80% of pregnant women experiences some sort of nausea throughout the pregnancy. For mots it dissolves easily, but for those who are severely tormented by this, acupuncture often provides relief. WHO are amongst those who indicates it could help.


To regain balance

I kinesisk medisin ser man på kroppen som en helhet bestående av vitale organer, og energibaner (meridianer) som binder organene sammen. I dette kretsløpet skal energien (qi) strømme fritt og harmonisk for å sikre god helse. Dersom qi kommer i ubalanse kan man bli syk eller dårlig. Akupunktur benytter hovedsakelig nåler til å stimulere punkter på meridianene for å gjenskape balanse i kroppens energi.

Ved svangerskapskvalme skjer det en endring i retningen av energien i magen. Normalt går den nedover, men for gravide kan den snu og gå oppover. Dermed blir kvinnen kvalm og kaster gjerne opp.

Akupunktøren vil ut fra kvinnens symptomer bestemme hvilke punkter som skal stimuleres. Dette avgjøres i samtale med kvinnen hvor hun beskriver sine symptomer. Det vanligste er at mellom fem og ti nåler settes på ulike punkter, men akupunktørene setter ikke flere enn det som trengs. Det viktigste er å finne den rette kombinasjonen av punkter som stimuleres. Fram til uke 12 benyttes også punkter øverst på magen (over navlen). Ellers benyttes hovedsakelig punkter på leggen og i underarmen.

Immediate relief

De aller fleste merker bedring med en gang. Mange allerede mens de har nålene i kroppen. Men effekten kan være forbigående så man anbefaler gjerne å gjenta behandlingen noen ganger. De aller færreste trenger mer enn syv til ti behandlinger for å bli helt kvitt kvalmen.